SoundEar3-310: Bullermätare till industriföretag

kr 17.375,00

Med en SoundEar3-310 ljudmätare får du översikt av bullernivåerna på ditt företag. SoundEar3-310 mäter bullret och gör det synligt på displayen med hörselskydds-ikonen som lyser grönt, gult eller rött, beroende på hur mycket buller som finns i rummet.

  • Gör bullret synligt
  • Påminner anställda om att använda hörselskydd
  • Ger exakta bullermätningar
  • Dokumenterar bullernivåer

Skickar automatiska bullerrapporter via mail

SoundEar3-310: Bullermätare till industriföretag

kr 17.375,00