Visar alla 4 resultat

Buller på sjukhus

Om du upplever utmaningar med buller på sjukhus, så finns det flera sätt att hantera det på beroende på vad oväsendet kommer ifrån. Buller på sjukhus består ofta av både ljud från medicinsk utrustning eller larm, men också av oljud från de personer som befinner sig på sjukhuset.

SoundEars bullermätare är inriktade på att hantera buller från människor i sjukhusrummen och på andra ställen på sjukhuset där du vill sänka ljudnivån. SoundEar bullermätare gör ljudet synligt genom att lysa grönt, gult eller rött, beroende på hur mycket oljud som finns i rummet just nu.

Bullermätare för sjukhus


Vilken bullermätare ska du välja?

Om du vill ta reda på ljudnivån i decibel

Om du vill hålla koll på vilka ljudnivåer som finns i patientrum, arbetsrum eller i gemensamma utrymmen så rekommenderar vi att du investerar i en av följande professionella bullermätare som:

SoundEar3-300, som både kan mäta, dokumentera och visualisera buller på sjukhus eller
SoundEar3-320 som kan mäta och dokumentera bullernivån på sjukhus

Båda dessa modeller ger en översikt över ljudnivån genom den medföljande programvaran, där du både kan se ljudmätningarna i realtid men också gå tillbaka i tid och se ljudnivån för en viss dag, vecka eller ett bestämt klockslag och se hur ljudnivån var vid en viss tidpunkt. Dessutom är det möjligt att köpa en modul som ger tillgång till automatiska ljudnivårapporter via mail.

Om du vill öka medvetenheten av buller

Om du inte är intresserad av att kunna följa ljudnivåerna i decibel, men du istället bara vill göra besökande, anställda och släktingar uppmärksamma på ljudnivån i rummet och uppmuntra dem till att dämpa sig, så är SoundEar II en bra lösning. Till skillnad från SoundEar3-modellerna så har SoundEar II inte en intern dataloggare och det är inte möjligt att få veta hur hög ljudnivån har varit. Den ger bara en bild av ljudnivån här och nu, direkt på displayen, som svarar på bullret i rummet och lyser grönt, gult eller rött, baserat på den ljudgräns som du väljer.