Om soundear

SoundEar har sedan 1998 arbetat dedikerat med att minska buller på arbetsplatser över hela världen. Först med inriktning på skolor och förskolor och senare också med industriföretag, i musikbranschen och på sjukhus.

VÅR VISION

Vår vision är att utveckla och designa apparater till bullermätning som inte kräver förkunskaper om buller och som inte behöver ledsagas av tjocka manualer, men som enkelt och problemfritt kan hjälpa våra kunder att hantera utmaningar med buller.

FÅ EN BÄTTRE LJUDMILJÖ

Vi på SoundEar hjälper dig att få en bättre ljudmiljö, oavsett om du arbetar i ett kontorslandskap eller i en stor fabrikshall. Ta tag i oss om du blir störd av buller i din vardag, så hjälper vi till med en lösning.

DET SÄGER VÅRA KUNDER OM SOUNDEAR

Det fungerar perfekt!
Søren Peglau / Brother, Brother & Sons ApS
Vi rekommenderar gärna Noise Guide till alla kontorslandskap.
De är ett viktigt redskap till att få egenkontroll mot buller.
Regine Weller / T-Systems

Här är några av de kunder SoundEar hjälper med bullerövervakning