1 produkt

Kontorsbuller: Minska ljudnivån i öppna kontorslandskap

Kontorsbuller har blivit ett allt mer aktuellt problem i takt med att öppna kontorslandskap har blivit vanligare.

Trots att ljudnivåerna i ett öppet kontorslandskap vanligtvis inte är så höga att man behöver hörselskydd, kan det vara svårt att koncentrera sig när man störs av kollegor som pratar vid andra bord.

Det är just dessa avbrott, i form av prat över borden, som SoundEar kan hjälpa till att minska.

SoundEar visar dig och dina kollegor aktuella ljudnivåer på kontoret genom att lysa grönt, gult eller rött, beroende på ljudnivån.

SoundEar har utvecklat en bullermätare för öppna kontorslandskap. Den mäter inte bara bullret utan gör också ljudnivån synlig för omgivningen.

Optimera ditt öppna kontorslandskap och skapa en mer produktiv arbetsmiljö med hjälp av SoundEar.


Så mycket kostar ett avbrott dig

Studier visar att det kan ta upp till 25 minuter att återgå till samma koncentrationsnivå om man har avbrutits i en uppgift som man varit djupt koncentrerad på. Utöver att det kan vara frustrerande att bli avbruten när man koncentrerar sig på en uppgift, så kostar det även i effektivitet.

Andra studier visar att buller i öppna landskapskontor kan kosta dig upp till 66% i effektivitet.

Det finns därför goda skäl att fokusera på att minska buller och störningar på kontoret. Om du och dina kollegor också upplever oväsen och avbrott i arbetet, kan åtgärder som SoundEar bidra till en mer produktiv arbetsmiljö.