1 produkt

Kontorsbuller: Minska ljudnivån i öppna kontorslandskapet

Kontorsbuller är ett problem som har kommit i fokus efter att det har blivit allt vanligare med öppna kontorslandskap.

Det är inte för att man som anställd i ett öppet kontorslandskap utsätts för så höga ljudnivåer att man behöver hörselskydd. Utmaningen är att det kan vara svårt att koncentrera sig på sitt arbete när man störs av kollegor som talar vid ett annat bord.

Det är just dessa avbrott i form av prat över borden i öppna kontorslandskap som SoundEar kan hjälpa till att minska.

SoundEar visar nämligen dig och dina kollegor hur mycket buller finns på kontoret just nu genom att örat lyser grönt, gult eller rött, beroende på hur mycket ljud som finns.

SoundEar har utvecklat en bullermätare för öppna landskapskontor i samarbete med Jabra, som både mäter bullret och gör ljudnivån synlig för omgivningen. Den ger också en översikt över ljudnivåerna från dag till dag med den medföljande programvaran.


Så mycket kostar ett avbrott dig

Studier visar att det kan ta upp till 25 minuter att återgå till samma koncentrationsnivå om man har avbrutits i en uppgift som man varit djupt koncentrerad på. Utöver att det kan vara frustrerande att bli avbruten när man koncentrerar sig på en uppgift, så kostar det även i effektivitet.

Andra studier visar att buller i öppna landskapskontor kan kosta dig upp till 66% i effektivitet.

Så det finns bra skäl att fokusera på att minska buller och störningar på kontoret om du och dina kollegor också upplever oväsen och avbrott i arbetet.