SoundBuster

kr 9.375,00

Strömbrytare som tillsammans med SoundEar II används för att styra t.ex. anslutna musiksystem, lampor etc.

SoundBuster är en strömbrytare som används tillsammans med SoundEar II för att styra t.ex. anslutna musiksystem, lampor etc.

SoundBuster kan antingen koppla från eller ansluta strömmen när den valda bullergränsen på SoundEar II överskrids.

Ladda ned produktblad

SoundBuster

kr 9.375,00