Lagstiftning om buller

Vill du veta mer om lagstiftningen om buller kan du läsa mer i myndigheternas vägledningar om buller via dessa länkar:

Buller på jobbet (Arbetsmiljöverkets webbplats)

Omgivningsbuller (Naturvårdsverkets webbplats)

Trafikbuller utomhus vid bostadsbyggnader (Boverkets webbplats)

Buller inomhus (Folkhälsomyndighetens webbplats)