T-Systems (Deutsche Telekom) vill minska buller i kontorslandskap

Då T-Systems gick över till kontorslandskap fokuserade de på att minska olägenheterna med buller i öppna kontorlandskap. De införde en rad initiativ för att minska besvär med buller.

Ett viktigt initiativ var att installera SoundEars Noise Guide för att hjälpa till att dämpa samtalen i de öppna kontorlandskapen. De anställda använder Noise Guiden som en visuell påminnelse om att dämpa bullernivån hos sig själva och kolleger.

”Vi rekommenderar gärna Noise Guide till alla kontorslandskap. De är ett viktigt redskap till att få egenkontroll mot buller.”