Sydney Symphony Orchestra, som uppträder i det världsberömda operahuset, använder SoundEar till att mäta hur mycket buller orkestermedlemmarna utsätts för.

Till exempel sitter hon som spelar altfiol precis framför mässingsblåsarna och är därför utsatt för mycket höga bullernivåer.

”Det bästa med SoundEar är bl.a. att programmet kan visa LAeq max, min och average. Så kan vi bedöma bullerpåverkan för varje enskild musiker antingen över en hel föreställning, en kort repetition eller bara för ett enstaka nummer.