Rigshospitalet ska reducera buller genom nudging

På Rigshospitalets neonatalklinik arbetar man med att minska buller på salarna och på avdelningen generellt. Det sker för att för tidigt födda är sårbara och har extra behov av ro till att vila och restituera sig.

Neonatalkliniken har installerat ett trådlöst SoundEar 3-system som led i sin forskning omkring verkningarna av att använda nudging till att minska buller.

“Vi undersöker om det gör någon skillnad att det hänger ett öra som visar när det är för mycket buller.”