Malmö Stad vill minska miljöbuller

Malmö Stad arbetar på att minska buller i staden och första steget är att skapa uppmärksamhet och kännedom om den nuvarande bullernivån. Det gör man genom att använda SoundEar 3-320 till att mäta bullernivåerna på olika platser i staden, bl.a. vid en mycket trafikerad vägkorsning med trafikljus.

Fokus för Malmö Stad är att skapa en bättre ljudmiljö och därmed en mer attraktiv stad att bo i, där innevånarna har mindre benägenhet att utveckla följdsjukdomar av för hög bullerpåverkan.

”Våra SE3 rullar på i stort sett utan avbrott med loggerprogramvaran och den långa sladden! Utmärkt!”