Bättre resultat på tysta operationssalar

På Universitetssjukhuset i Hannover introducerade man ett initiativ som skulle ändra bullrande beteende på operationssalarna. Man använde bland annat SoundEar till att ge en visuell påminnelse om buller på operationssalen. Det skedde som led i ett forskningsprojekt och resultatet var en halvering i bullernivån på operationssalarna.

Den lägre bullernivån gjorde att kirurgerna mådde bättre och var mindre stressede och det var betydligt färre följdverkningar och återinläggningar efter operationer på de tysta operationssalarna.

Se forskningsartiklen