Copyright: Audi AG

Audi använder SoundEar II Industry till att fokusera på bullernivån

Audi sätter fokus på bullernivån i sin utbildningsavdelning med hjälp av SoundEar II Industry, som lyser rött när bullernivån blir så hög att det krävs hörselskydd.

Resultat: Alla kan ”se bullret”

Med SoundEar II Industry kan man ”se bullret” och Audi har upplevt ett självreglerande beteende bland sina trainees, som håller öga på de installerade bullermätarna och har blivit bättre på att använda sina hörselskydd.

”Våra trainees använder sina hörselskydd mer när de kan se bullret”