Bullermätning från trafik/externt buller

Buller från trafik är inte bara störande – det kan ha negativa konsekvenser för samhället och till och med gå ut över vår hälsa. Trafiken växer hela tiden och likaså bullernivån.

Hur kommer jag i gång?

Vår SoundEar 3-320X är lämplig till utomhusmätningar av buller från trafik eller annat stadsbuller, miljömätningar och till mätningar av annat externt buller. Du kan köpa den här eller läsa mer om den:

Industri

SoundEar 3-320X

kr 24.031 inkl. moms

Få inspiration

Du kan läsa case stories om andra som har använt vår produkt till externa bullermätningar:

Behöver du rådgivning till att hitta rätt lösning? Ring våra rådgivare