Bullerövervakning på sjukhus

Varför mäta buller på sjukhus?

Buller från medicinsk utrustning, larm och telefonsamtal påverkar sjukhuspatienter och anställda negativt. Undersökningar visar att en hög bullernivå kan leda till stress och dålig kommunikation mellan de anställda. I värsta fall kan buller resultera i felbehandlingar och förlänga patienternas sjukhusvistelse. Här erbjuder SoundEar produkter till bullerövervakning i syfte att skapa en bättre ljud- och arbetsmiljö på sjukhusen.

Hur fungerar bullermätningen?

Till bullerövervakning på sjukhus rekommenderar vi SoundEar 3-300. Apparaten varnar om en problematisk bullernivå via ett visuellt larm – på så sätt ökas medvetenheten om bullernivån. Apparaterna sparar uppmätta data och skickar automatiskt rapporter och larmar via e-post, så att det blir lätt att se var och när bullret kan reduceras.

Hur kommer jag i gång?

Du kan hitta den SoundEar produkt som passar bäst till ditt syfte genom att blädra i SoundEars lösningar till sjukhus.

SoundEars lösningar till sjukhus

SoundEar 3-320

kr 9.619 inkl. moms

Arbeta systematiskt för att reducera buller med den driftsäkra bullermätaren SoundEar3-320

  • Certifierad Type II bullermätare
  • Mikrofonen kan kalibreras
  • Fri programvara
  • Wi-Fi, W-Lan/Lan anslutning
  • Molnlösning
Artikelnr: 3320 Kategorier: ,
Läs mer

SoundEar II

kr 5.363 inkl. moms

Få syn på bullret med SoundEarII bullermätare

Artikelnr: 2801 Kategorier: ,
Läs mer

SoundEar®3 – 300

kr 12.013 inkl. moms

Professionell och precis bullermätare som ger dig fullständig överblick över bullerförhållandena

  • Certifierad Type II bullermätare
  • Mikrofonen kan kalibreras
  • Fri programvara
  • Wi-Fi, W-Lan/Lan anslutning
  • Molnlösning

 

Artikelnr: 3300 Kategorier: , ,
Läs mer

Få inspiration

Du kan bli inspirerad gennom att läsa cases om sjukhus som har använt våra produkter till att förbättra sin ljudmiljö.

Behöver du rådgivning till att hitta rätt lösning? Ring våra rådgivare