Varför mäta buller på kontoret?

De flesta kontorsanställda nickar igenkännande till att det inte ska till mycket buller förrän det generar och stör deras arbete. Samtal mellan kolleger, hög arbetsbelastning och telefonsamtal hör till vardagen på ett kontor.

En hög bullernivå har negativa effekter som inte kan ignoreras

Undersökningar visar att hela 70 procent av kontorsanställda säger att de blir störda av buller varje dag. Vi på SoundEar har som mål att skapa en bättre arbetsmiljö på ditt kontor med hjälp av våra produkter.

Hur fungerar bullermätningen?

Våra bullermätare varnar dig med ett visuellt larm om bullernivån blir för hög. Vi rekommenderar vår stilrena Noise Guide till bullermätning i kontorsmiljöer, eftersom det är vår mest flexibla och synliga bullermätare.

Noise Guide kan med ett Table Stand placeras på skrivbordsöar och med en Cubicle Mount kan den hängas på en skiljevägg – allt efter vad som passar till inredningen i ditt kontor.

Apparaten sparar uppmätta bullerdata, så du får en överblick över bullernivån på ditt kontor.

Hur Kommer jag i gång?

Du kan köpa en Noise Guide eller läsa mer om den:

Kontor

Noise Guide

kr 6.578 inkl. moms

Få inspiration

Du kan läsa case stories om andra som har förbättrat sin ljudmiljö genom att använda vår produkt på sitt kontor:

Behöver du rådgivning till att hitta rätt lösning? Ring våra rådgivare